Αναφορά Ελλείψεων Novartis Pharmaceuticals- (Ενημ.: 11.03.2024)

  • Αναφορά Ελλείψεων Novartis Pharmaceuticals- (Ενημ.: 11.03.2024)

Παρακάτω παρατίθενται τα προϊόντα που βρίσκονται σε έλλειψη λόγω καθυστερημένης παράδοσης και αποδέσμευσης από το εργοστάσιο παραγωγής.

Οι ημερομηνίες αποκατάστασης των ελλείψεων είναι εκτιμώμενες  και όχι δεσμευτικές και υπόκεινται σε μεταβολές . 


ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

701103

CODIO FCT160/12.5MG1X14TRI GR

05-Mar-24

15-Mar-24

716621

EXFORGE HCT FCT 160/25/10MG (2X14) R29

08-Jan-24

27-Mar-24

716620

EXFORGE HCT FCT 160/12.5/10MG (2X14) R29

09-Feb-24

02-Apr-24

718543

EXFORGE FCT 160/5MG DUP (2X14) R29

07-Mar-24

13-Mar-24

130751

SYMMETREL SGC 100MG 1X60 GR

18-Apr-23

15-Apr-24

701130

VOLTAREN FAST 7X3 50MG

07-03-24

12-Mar-24

740408

VOLTAREN RETARD FCT 100MG TRI (X10) GR_1

12-Jan-24

05-Apr-24